หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
โซเดียมคลอลาเนต
Sep 19, 2018

ผลิตภัณฑ์เคมีทั่วไปของด่างทับทิม สามารถใช้เป็น oxidant, bactericide, antidote และสามารถใช้แทน Potassium Permanganate การระเบิดเกิดขึ้นในกรดซัลฟิวริก, แอมโมเนียมหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กลีเซอรีนและเอทานอลอาจทำให้เกิดการเผาไหม้เอง การสัมผัสกับสารรีดิวซ์สารประกอบอินทรีย์และสารที่ติดไฟได้เช่นซัลเฟอร์และฟอสฟอรัสทำให้เกิดอันตรายจากการเผาไหม้และการระเบิด