หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
โซเดียม Dichromate
Sep 19, 2018

สีแดงกับคริสตัลสีส้มแดง Hygroscopic เล็กน้อย เสียน้ำผลึก เกี่ยวกับ 400 ℃เริ่มย่อยสลาย 100 ℃ ละลายในน้ำ ละลายในเอทานอล สารละลายเป็นกรด เป็นค่า ph ของสารละลาย 1% 4,10% ละลาย ph เป็น 3.5 ความหนาแน่นสัมพัทธ์เป็น 2.348 จุดหลอมเหลว 356.7 ℃ (ผลิตภัณฑ์ได) ออกซิเดชันที่แข็งแกร่ง และอินทรีย์แรงเสียดทานหรือผลกระทบอาจทำให้เผาไหม้