หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
วิธีการเตรียมโพแทสเซียมเมอร์คิวแนน
Sep 19, 2018

เนื่องจากมีห้องปฏิบัติการจำนวนมากจึงได้มีการผลิตด่างทับทิมขึ้นในปริมาณมาก มีสองวิธีในการเตรียมคือแมงกานีสไดออกไซด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้รับในแร่ถูกให้ความร้อนในอากาศหรือผสมกับโพแทสเซียมไนเตรต (ให้ออกซิเจน) มีการผลิตด่างทับทิมและอิเล็กโทรไลต์กับตัวออกซิไดซ์ในสารละลายด่างเพื่อให้ได้ โพแทสเซียมคลอไรด์. หรือเกิดจากการเกิดปฏิกิริยาของไอออน MN และไดออกไซด์ (PbO2) หรือโซเดียมบิสมัท (NaBiO3) และสารออกซิไดซ์ที่แรงมากอื่น ๆ ปฏิกิริยานี้ยังใช้เพื่อทดสอบการปรากฏตัวของไอออน MN เนื่องจากสีที่เห็นได้ชัดของด่างทับทิม