หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของทับทิม
Sep 19, 2018

อักขระและลักษณะที่ปรากฏ: ของแข็งผลึกสีม่วง

ละลาย: ละลายในน้ำ ไอ้ด่าง เล็กน้อยละลายในเมทานอล อะซีโตน กรดกำมะถัน

ความหนาแน่น: 1.01 g/mlat 25 ° c

จุดหลอมเหลว: 240° C

ละลายน้ำ: 6.4 g/100 ML (20 ºc) เสถียรภาพ: เสถียร แต่ติดต่อกับวัสดุไวไฟอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ สารเพื่อหลีกเลี่ยงได้แก่ธาตุเคมี กรด วัสดุอินทรีย์ วัสดุไวไฟ เปอร์ออกไซด์ แอลกอฮอล์ และโลหะที่ใช้งานสารเคมี

ตัวเติมออกซิเจนแข็งแรง สภาพการจัดเก็บ: คลังระบายอากาศ แสงเบา ๆ ขน กับ แทนลด กำมะถันฟอสฟอรัส flammables เก็บข้อมูลแยกต่างหาก