หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
วัตถุประสงค์หลักของทับทิม
Sep 19, 2018

ในการผลิตสารเคมี ใช้เป็นออกซิไดซ์ตัวแทน น้ำตาล วิตามินซี กรด isoniazid และกำยาน ใช้เป็นสารกันบูดในตัว ฆ่าเชื้อโรค ดับกลิ่น และยาแก้พิษในน้ำบริสุทธิ์และบำบัดน้ำเสีย น้ำบำบัดแทนการออกซิไดซ์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ฟีนอล เหล็ก แมงกานีส และสาร มลพิษอินทรีย์ อนินทรีย์ และอื่น ๆ ควบคุมกลิ่น และ บำบัด ยัง ใช้เป็นการฟอกตัวแทน adsorbents สารสี และน้ำยาฆ่าเชื้อ

คู่ของ: ไม่ใช่

ถัดไป: คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของพืช