หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ด่างทับทิม
Sep 19, 2018

ด่างทับทิมมีสีดำม่วงเรียวรูปทรงเรขาคณิตหรืออนุภาคที่มีความแวววาวเป็นสีฟ้า ไม่มีกลิ่น; ระเบิดได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับสารอินทรีย์หรือออกไซด์บางชนิดสามารถละลายได้ในน้ำอัลคาไลละลายได้เล็กน้อยในเมทานอลอะซิโตนกรดซัลฟิวริกโมเลกุลสูตร KMnO4 น้ำหนักโมเลกุล 158.03400 จุดหลอมละลาย 240 องศาเซลเซียสมีความเสถียร แต่การสัมผัสกับสารไวไฟอาจทำให้เกิดไฟได้ สารที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ สารรีซัลแตนท์กรดแก่สารอินทรีย์วัตถุไวไฟเปอร์ออกไซด์แอลกอฮอล์และโลหะที่ใช้งานทางเคมี