หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของพืช
Sep 19, 2018

ตัวอักษร: คริสตัลสีม่วงแดงหรือผง

ความหนาแน่นสัมพัทธ์: 2.47

ละลาย: ละลายในน้ำ เอทานอล และอี เธอร์ ละลายในแอมโมเนียเหลว

จุดหลอมเหลว: 170 องศา C

จุดเดือด: 100 องศา C

สภาพการจัดเก็บ: คลังระบายอากาศ แสงการโหลด และ ขน แยกจากเรื่อง แทนลด และกำมะถันฟอสฟอรัสติดไฟง่ายวัสดุอินทรีย์