การใช้โซเดียมเมอร์คิวแนนเนตสำหรับอุตสาหกรรม PCB

การใช้โซเดียมเมอร์คิวแนนเนตสำหรับอุตสาหกรรม PCB

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ prepreg สามารถละลายได้ที่อุณหภูมิสูงที่ผลิตในช่วงที่น่าเบื่อเพื่อก่อให้เกิดขยะกาว ด้วยคุณสมบัติการออกซิไดซ์ที่เข้มข้นของด่างทับทิมทำให้กากกาวสามารถกำจัดออกได้โดยวิธีด่างทับทิม ด่างทับทิมเป็นชนิดของ oxidant ที่แข็งแกร่งและสามารถ ...

คุยตอนนี้