ก๊าซบริสุทธิ์ทับทิม

ก๊าซบริสุทธิ์ทับทิม

ผสมกับฟลอพและอุปกรณ์อื่น ๆ ทับทิมในรูปของเหลวอาจจะชุบในเม็ดเป็นสื่อเคมีการปนเปื้อนของแก๊สได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนตริกออกไซด์ ฟอร์มาลดี ไฮด์ ลดการออกซิไดซ์ อลดีไฮด์น้ำหนักโมเลกุลอินทรีย์...

คุยตอนนี้