อิเล็คทรอนิคส์เกรดอุตสาหกรรม Potassium Permanganate

อิเล็คทรอนิคส์เกรดอุตสาหกรรม Potassium Permanganate

ด่างทับทิมเป็นวัสดุพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด่างทับทิมมีคุณสมบัติออกซิเดชั่นที่แข็งแรง กากกากที่ผลิตในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถถอดออกได้ด้วยคุณสมบัติการออกซิเดชั่นที่แข็งแกร่งของด่างทับทิมดังนั้น ...

คุยตอนนี้