การใช้คลอไรด์โครเมียมสาม
Sep 19, 2018

1. มันเหมาะสำหรับทุกชนิดของโครเมียมที่ประกอบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา

2. มันยังสามารถใช้เป็น mordant เสริมโครเมียม และโครเมียมเอเจนต์สำหรับชุบโครเมียม

3. มันยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเกลือโครเมียมและโครเมียมผลิตที่ประกอบด้วยสีอื่น ๆ