สามโครเมียมคลอไรด์
Sep 19, 2018

สามโครเมียมคลอไรด์เรียกว่าโครเมียมคลอไรด์มีสูตรโมเลกุลของ CrCl3 และมีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 158.36

มีเสถียรภาพมากไม่ง่ายที่จะทำไฮโดรไลซ์ โครเมียมไตรคลอไรด์เป็นวัตถุดิบสำคัญในการสังเคราะห์เกลือของโครเมียมอื่น ๆ มันมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และอนินทรีย์ เป็นส่วนประกอบหลักของสารเติมแต่งอาหารสัตว์สังเคราะห์ ส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวประสานและตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรม


คู่ของ: การใช้คลอไรด์โครเมียมสาม

ถัดไป: ไม่ใช่