ความมั่นคงของโซเดียม dichromate
Sep 19, 2018

1 ง่ายต่อการ hygroscopic ฝุ่น เป็นตัวแทนออกซิไดซ์ที่แรง ติดต่ออินทรีย์แรงเสียดทาน ผลกระทบอาจทำให้เผาไหม้ ต้านทานการกัดกร่อน

ง่ายต่อการลดลงเป็นโครเมียม

2. เสถียรภาพ: เสถียร

3. ห้ามลิแกนด์: แข็งแกร่งลดตัวแทน น้ำ แอลกอฮอล์ ผงโลหะที่ใช้งานอยู่ กำมะถัน ฟอสฟอรัส กรด

4. เงื่อนไขเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อ: อากาศชื้น 5. รวมอันตราย: รวมไม่