ฟลูออรีนโพแทสเซียมซิลิเกต
Sep 19, 2018

ผลึกสีขาวหรือผง ไม่มีกลิ่น และรสจืด ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของการตกผลึกของระบบลูกบาศก์หก 3.08 และความหนาแน่นสัมพัทธ์ของการตกผลึกของผลึกลูกบาศก์ 2.665 (17 ℃) เป็นกรดเล็กน้อย มันเป็น hygroscopic เล็กน้อยละลายได้ในน้ำ ละลายในกรดไฮโดรคลอริก ละลายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยกับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ ละลายในแอลกอฮอล์ การย่อยสลายของโพแทสเซียมฟลูออไรด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ และกรด silicic ในน้ำร้อน