คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของคลอไรด์โครเมียมสาม
Sep 19, 2018

Trichloride โครเมี่ยมเป็นส่วนใหญ่ผลึก monoclinic สีม่วง โครเมียมไอออนในพื้นที่แปดด้านที่เกิดขึ้นจากไอออนคลอไรด์ในการทรงหกหน้า ความหนาแน่นสัมพัทธ์เป็น 1.76 g/cm3 จุดหลอมเหลวคือ 83 องศา และความหนาแน่นเป็น 2.87

การละลายในน้ำ สีม่วงในโซลูชันเจือจาง เขียวในความเข้มข้น และการแก้ไขปัญหาค่า pH ใน 0.2mol, deliquescence / L เป็น 2.4 ละลายได้ในแอลกอฮอล์ เล็กน้อยละลายได้ในอะซีโตน เกือบจะไม่ละลายในอีเทอร์

เสถียรที่อุณหภูมิห้องและความดันบรรยากาศเพื่อหลีกเลี่ยงแสง เปิดไฟและอุณหภูมิสูง Sublimate ที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส และย่อยสลายที่ 1300 องศาเซลเซียส