วิธีการวิเคราะห์กรด chromic
Sep 19, 2018

การกำหนดเนื้อหาของกรด chromic ในอากาศ: หลังจากรวบรวมตัวอย่าง โดยตัวกรอง ละลาย ด้วยกรดซัลฟูริก แล้ว โดย Colorimetry (Niosh วิธี) หลังจากการเพิ่ม Kabbah นไดฟีนิลได

การกำหนดปริมาณกรด chromic ในน้ำ: หลังจากสกัด ตัวอย่างจะถูกกำหนด โดยการดูดกลืนโดยอะตอม spectrometry หรือวิธีเทียบเคียง วิธีการกำจัดขยะ: สุราเสียกรด chromic ที่เข้มข้นจะถูกแปลงเป็นโครเมียมหลังลดเคมี ปรับค่า ph ของการแก้ปัญหา ทำให้ตกตะกอน ตะกอน โดยการฝังกลบขยะเคมีบำบัด