เรื่องที่ต้องให้ความสนใจในการจัดเก็บของโซเดียม dichromate
Sep 19, 2018

เก็บในเย็น แห้ง สินค้าระบายอากาศ ให้ห่างจากไฟและความร้อน เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 35 ℃ ความชื้นสัมพัทธ์ไม่เกิน 75% บรรจุภัณฑ์โลหะ ควรจะแทนลด แอลกอฮอล์ และอื่น ๆ เก็บข้อมูลแยกต่างหาก หลีกเลี่ยงการเก็บข้อมูลแบบผสม พื้นที่จัดเก็บควรจะประกอบ ด้วยวัสดุที่เหมาะสมเพื่อรองรับการรั่วไหล