กรดโครมิค
Sep 19, 2018

กรดโครมิคเป็นสารละลายที่เป็นกรดอ่อนสีเหลืองซึ่งมีอยู่เฉพาะในสารละลายในน้ำเท่านั้น ด้วยเกลือแบเรียมหรือเกลือตะกั่วที่ละลายได้ทำให้เกิดสารละลายแบเรียมโครเมตหรือโครเมตสีเหลือง ในสารละลายที่เป็นกรดส่วนใหญ่อยู่ในรูปของกรด re-complexing ที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์อย่างแรง มีโครเมียมไตรออกไซด์จำนวน 166 กรัมละลายในน้ำ 100 กรัมและทำ