โพแทสเซียมฟลูออโรซิลิเกตสำหรับการหลอมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม

โพแทสเซียมฟลูออโรซิลิเกตสำหรับการหลอมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม

โพแทสเซียมโฟลซิลิเกตมีคุณสมบัติในการดูดความชื้น ละลายได้เล็กน้อยในน้ำ ความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการเก็บรักษาไม้การผลิตเซรามิคอลูมิเนียมและแมกนีเซียมถลุงยาฆ่าแมลงการเกษตรการผลิตแก้วแสงสังเคราะห์ ...

คุยตอนนี้