โซเดียม Dichromate สำหรับการฟอกหนังหนัง

1. เคมีกายภาพชื่อภาษาอังกฤษ: sodium dichromate ชื่อทางเลือก: sodium bichromate สูตรทางเคมี: Na2Cr2O7 · 2H2O มวลโมเลกุลสัมพัทธ์: 297.99 ชนิดของสารเคมี: สารอนินทรีย์ - ไดโครเมต - โซเดียมเกลือชนิดของสารควบคุม: โซเดียม dichromate (เป็นพิษ) เก็บ: เก็บไว้ใน ปิด...

คุยตอนนี้